Zdjęcia, zdjęcia…

Independence Basket 2018

  •  1 dzień – 100% zdjęć – autor Stanisława Bogacka;
  • 2 dzień – 100% zdjęć – autor Stanisława Bogacka;
  • 3 dzień – 100% zdjęć – autor Stanisława Bogacka i Dominik Spangenberg.